Aktuality

V průběhu letošního září jsme realizovali celkovou rekonstrukci hrobu významných osobností pana Faráře Františka Honců a pana Faráře Františka Mandyse. Obnova proběhla ve spolupráci Římskokatolické farnosti a Obce Přepychy za pomoci občanů, kteří na opravu přispěli ve veřejné sbírce.