Oprava hrobu farářů Přepychy

08.10.2021

V průběhu letošního září jsme realizovali celkovou rekonstrukci hrobu významných osobností pana Faráře Františka Honců a pana Faráře Františka Mandyse. Obnova proběhla ve spolupráci Římskokatolické farnosti a Obce Přepychy za pomoci občanů, kteří na opravu přispěli ve veřejné sbírce.

Článek, o naší realizaci vyšel v Přepyšském zpravodaji 3/2021. 

Zároveň jsme v letošním roce realizovali v Přepychách obnovu hrobu pátera Mádra.