Renovace pomníku u kapličky Sendraž

09.10.2020

Velký dík za renovaci pomníku u kapličky patří paní Renatě Svobodové s manželem. Ti jej nechali opravit na vlastní náklady ve spolupráci s naší firmou.  Jedná se o pomník sendražským občanům, kteří padli v první světové válce. Jsme rádi, že manželé Svobodovi tímto gestem připomněli, že na historii a vzpomínkách záleží.